Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên vnjpbook.com bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ (chỉ khi đặt hàng). Những thông tin trên nhằm mục đích:

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2. Thời gian lưu trữ & chỉnh sửa dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản rồi đi đến trang “Đơn hàng”→“Thông tin tài khoản”.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên vnjpbook.com được VNJPBOOK cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

VNJPBOOK cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.